Justin Cavazos

November 17, 2017

Prep 1 Blog #10 Week of November 13, 2017

November 10, 2017
Prep 3 Blog #9 Week of November 6, 2017
November 10, 2017

Prep 2 Blog #9 Week of November 6, 2017

November 10, 2017

Prep 1 Blog #9 Week of November 6, 2017

November 3, 2017

Prep 1 Blog #8 Week of October 30, 2017

November 3, 2017

Prep 3 Blog #8 Week of October 30, 2017

November 3, 2017

Prep 2 Blog #8 Week of October 30, 2017

October 27, 2017

Vocalise Rehearsal #7 – 10/16/17